Publicare anunturi Romania Libera, ziar national, 150.000 exemplare/editie

Anunt de Mediu

Anunturi online va garanteaza vizibilitate crescuta in fata unui numar mare de vizitatori zilnici.
Publica acum   un anunt pe 33 situri!

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 08 Jul 2021
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu (titularul proiectului) .Vladareanu Constantin anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul DESFIINTARE ANEXA CORP C1 SI CORP C2 SI AUTORIZARE CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL P+1E SI UTILITATI , propus a fi amplasat in comuna branesti str. I.C. Bratianu 21nr. 21 Ilfov . Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii Nr. 1 Sector 6 Bucuresti si la sediul Vladareanu Constantin I.C. Bratianu 21 Branesti , in zilele de L-V, intre orele 8-16 Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din strada Aleea Lacul Morii nr 1, Sector 6 Bucuresti, email office@apmif.anpm.ro

Anunt Public procedura de autorizare

Valabil in:
Anunt de Mediu Prahova
     Publicat in: 08 Jul 2021
Silvador Company SRL, Serbanoiu Nicolae si Serbanoiu Vergina anunta publicul asupra luarii deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii planului: -Amenajamentul fondului forestier proprietate privata- U.P. I Bobu-, amplasat in extravilanul comunei Maneciu, judetul Prahova, de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe. Proiectul deciziei emiterii avizului de mediu si motivele care o fundamenteaza poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.anpm.ro; office@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.

Anunt Public. ANABELA SUD CONSTRUCT SRL

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Jul 2021
JUD. OLT. ANUNT PUBLIC. ANABELA SUD CONSTRUCT SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO , propus a fi amplasat in comuna Soparlita, Str. Principla nr. 24, jud Olt. Informatiile privind proiectul propus/ memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. Ion Morosanu nr. 3, jud Olt si la sediul ANABELA SUD CONSTRUCT SRL, Soparlita, Str. Principala Nr..24, Jud Olt in zilele de luni pana vineri intre orele 9-14. Obsrvatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediuli Olt. Anuntul a fost publicat la ziarul ANUNT DE MEDIU, azi 7.07.2021.

Anunt public la procedura de autorizare

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Jul 2021
ASOCIATIA COMPOSESORAT CARPENUL LIBOTIN, cu sediul in comuna Cupseni, sat Libotin, nr. 29, jud. Maramures, titular al: ,,Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand Asociatiei Composesorat Carpenul Libotin, situat pe raza comunei Cupseni, judetului Maramures, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare, in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 06.07.2021, urmand ca planul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu si fara evaluare adecvata. Observatiile si comentariile publicului interesat privind decizia etapei de incadrare se trimit in scris la Agentia pentru Protectia Mediului Maramures, municipiul Baia Mare, str. Iza, nr. 1A, cod 430073, tel. 0262/276304, fax 0262/275222, e-mail: office@apmmm.anpm.ro in zilele de luni-joi, intre orele 800-1630 si vineri intre orele 800-1400 in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului".

SC ANGAGEMENT SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu

Valabil in:
Anunt de Mediu Timis
     Publicat in: 05 Jul 2021
SC ANGAGEMENT SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectele: "Infiintare livada pomi fructiferi si imprejmuire", propus a fi amplasat in orasul Recas, extravilan, nr. CF 412372 Recas, nr. top/cad 412372, jud. Timis; "Infiintare livada pomi fructiferi, utilitati si imprejmuire", propus a fi amplasat in orasul Recas, extravilan, nr. CF 412402 Recas, nr. top/cad 412402, nr. CF 412333 Recas, nr. top/cad 412333, jud. Timis; Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timis, localitatea Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A si la adresa: Str. Martir Petru Domosneanu, bl. 71, ap. 10, Timisoara, jud. Timis, in zilele de luni-joi intre orele 8.00 - 16.30, vineri intre orele 8.00 - 14.00. Observatile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.

Anunt Public de mediu

Valabil in:
Anunt de Mediu Bucuresti
     Publicat in: 05 Jul 2021
BETA SERV AUTOMOTIVE SRL, titular al activitatii -Intretinerea si repararea autovehiculelor- cod CAEN 4520, desfasurata in Bucuresti, sector 6, str. Preciziei nr. 11, anunta publicul asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu. Informatii privind impactul activitatii asupra mediului pot fi consultate la sediul APM Bucuresti, intre orele 9:00- 12:00. Observatiile publicului, formulate in scris, se primesc la sediul APM Bucuresti, timp de 10 zile de la data aparitiei anuntului.

M.V.D.V. SERVICE AUTO TEAM SRL,

Valabil in:
Anunt de Mediu Bucuresti
     Publicat in: 05 Jul 2021
M.V.D.V. SERVICE AUTO TEAM SRL, titular al activitatii -Intretinerea si repararea autovehiculelor- cod CAEN 4520, desfasurata lin lfov, Popesti Leordeni, tarlaua 3, parcela 7, lot 1, anunta publicul asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu. Informatii privind impactul asupra mediului pot fi consultate la sediul APM Ilfov din Bucuresti, sector 6, aleea Lacul Morii nr 1, intre orele 9:00- 13:00. Observatiile publicului, formulate in scris, se primesc de luni- vineri, la sediul APM Ilfov, timp de 10 zile de la data aparitiei anuntului.

ANUNT PUBLIC. S.C. Trans Expedition Feroviar SRL,

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 02 Jul 2021
ANUNT PUBLIC. S.C. Trans Expedition Feroviar SRL, avand sediul in Str. Fabrica de Glucoza Nr. 11A, Etaj 2, Sector 2, Bucuresti, titular al Puz Drumul Nisipoasa 186, Bucuresti, Sector 1 anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/ programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru protectia mediului Bucuresti din Aleea Lacul Morii nr. 1 ( in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni pana vineri intre orele 9.00 si 12.00.
Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M., in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

MARAMURES. ANUNT PUBLIC AVIZ DE MEDIU PENTRU PLAN AMENAJAMENT

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 02 Jul 2021
MARAMURES. ANUNT PUBLIC AVIZ DE MEDIU PENTRU PLAN AMENAJAMENT S.C. NITOI AMENAJARI
S.R.L, cu sediul social in Brasov, str.Crisan, nr.7A, bl.2, ap.17, anunta elaborarea primei versiuni a planului pentru "AMENAJAMENT SILVIC al fondului forestier proprietate publica apartinand Comunei Cupseni si proprietate privata apartinand Composesoratului "Izvorul Rece" Ungureni, Composesoratului Stoiceni, Parohiei Greco-Catolice Lapus, Parohiei Ortodoxe Ungureni, Parohiei Ortodoxe Costeni, Parohiei Greco-Catolice Costeni si persoanelor fizice asociate, U.P.I.Ungureni-Cupseni, din
jud.Maramures si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza la sediul A.P.M.Maramures, Str.Iza, nr.1A, localitatea Baia-Mare, de luni pana joi intre orele 8-16:30 si vineri intre orele 8-14. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul A.P.M.Maramures, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei ultimului anunt.

ANUNT PUBLIC AVIZ DE MEDIU PENTRU PLAN AMENAJAMENT

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 02 Jul 2021
ANUNT PUBLIC AVIZ DE MEDIU PENTRU PLAN AMENAJAMENT S.C. NITOI SILVA- AMENAJARI S.R.L,cu sediul social in Brasov, str.Crisan, nr.7A, bl.2, ap.17, anunta elaborarea primei versiuni a planului pentru "AMENAJAMENT SILVIC al fondului forestier proprietate privata apartinand Com. Candesti, U.P.I. Com. Candesti, din jud.Dambovita si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Publicul poate consulta prima varianta a planului la sediul A.P.M. Dambovita, Str. Calea Ialomitei, nr.1, Targoviste, de luni pana joi intre orele 8-16:30 si vineri intre orele 8- 14. Comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dambovita,
Str.Calea Ialomitei, nr.1, Targoviste, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei ultimului anunt.

APM PRAHOVA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 02 Jul 2021
APM PRAHOVA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE UNITATE DE PRODUCTIE (PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE), COPERTINA, PLATFORME, DRUM ACCES, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, UTILITATI, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE SI ORGANIZARE DE SANTIER, propus a fi amplasat in Jud. Prahova, Com. Rafov, Sat Malaiesti, T-6, CC 13/ 140, titular S.C. SILICA RO S.R.L. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Prahova, din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr.306 si la sediul titularilor de proiecte, in zilele de Luni- Vineri, intre orele : 09.00- 13.00, Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Prahova. Data afisarii anuntului pe site 06.07.2021

ANUNT PUBLIC DE MEDIU - PLAN URBANISTIC ZONAL

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 02 Jul 2021
STOP SHOP S.R.L. anunta elaborarea primei versiuni pentru "PLAN URBANISTIC ZONAL DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE- PARCELELE 407700 SI 407213" pentru terenul situat in judetul Timis, comuna Giroc, identificat prin CF nr. 407700, nr. cad. 407700 si 407213, nr. cad. 407213 si declanseaza etapa de incadrare a planului pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate face la SIREGON GRUP SRL, str. B.P. Hasdeu, nr. 21, Timisoara, zilnic intre orele 10-11. Transmiterea in scris a comentariilor si sugestiilor se poate realiza la APM Timisoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18- 18A, in termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

ANUNT PUBLIC DE MEDIU. SC Taxus Alba SRL titulara planulu

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 02 Jul 2021
SC Taxus Alba SRL titulara planului "Amenajamentul fondului forestier proprietate privata - UP I Plopi", comunele Rasca, Fantana Mare, Baia, judetul Suceava, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii obtinerii Avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul APM Suceava, strada Bistritei, nr. 1A, orele 9.00-15.00. Observatiile publicului se primesc la APM Suceava, in termen de 18 zile de la publicarea anuntului.

ANUNT PUBLIC privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 02 Jul 2021
ANUNT PUBLIC privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu COFCO INTERNATIONAL ROMANIA S.R.L., codul fiscal RO14863435, anunta publicul interesat ca a depus documentatia tehnica in vederea emiterii autorizatiei de mediu pentru obiectivul "Baza depozitare cereale" amplasat in Braila, Incinta Port Hercules, Parcela 3. Activitatile ce se vor desfasura sunt: Depozitari - cod CAEN 5210, Manipulari -cod CAEN 5224, Pregatirea semintelor - cod CAEN 0164 Documentatia poate fi consultata de cei interesati la Agentia pentru protectia mediului din municipiul Braila, Bdul Independentei, Bloc B5, Tel: +40339401834.

Anunt public procedura de autorizare

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 01 Jul 2021
ANUNT PUBLIC In conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si Ord. 1798/2007, S.C. TECHRUS S.R.L. anunta inceperea demersurilor in vederea obtinerii autorizatiei de mediu pentru obiectivul 2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a. din localitatea Arad, str. Poetului nr. 1/C, Hala 1, jud. Arad. Eventualele sugestii si reclamatii se vor depune la sediul APM ARAD din Splaiul Muresului, FN, Arad, judetul Arad, in zilele de luni intre orele 9.00-16.30, marti-vineri intre orele 9.00- 14.00

ANUNT de intentie privind elaborarea planului urbanistic de detaliu PUD

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 01 Jul 2021
ANUNT de intentie privind elaborarea planului urbanistic de detaliu PUD Construire imobil pentru sanatate si asistenta sociala (camin pentru varsnici), Calea Baciului nr. 18, Municipiul Cluj-Napoca, Judetul CLUJ. Beneficiarul DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI MEDICALA - CLUJ-NAPOCA, aduce la cunostinta publicului interesat initierea Planului urbanistic de detaliu si supune spre consultare publica aceasta documentatie de urbanism. Documentatia tehnica poate fi consultata pe site-ul Primariei Cluj-Napoca - Directia de strategii urbane.

BRASOV. Anunt public privind decizia etapei de incadrare

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 01 Jul 2021
BRASOV. Anunt public privind decizia etapei de incadrare S.C. FLAVUS INVESTITII S.R.L., anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare "continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare", pentru proiectul: "Construire spalatorie auto, spatii servicii, alei pietonale si carosabile, imprejmuire teren si racorduri utilitati (fara racorduri utilitati- aminetare cu energie electrica si gaze naturale in aceasta etapa"- propus a fi amplasat in jud. Brasov, Mun.Brasov, Str. Turnului, Nr. 5, CF- 163676. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza poate fi consultata in zilele de luni-joi intre orele 8.00- 16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00 la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Brasov, Str. Politehnicii, nr. 3, Mun. Brasov sau pe site-ul A.P.M. Brasov http://apmbv.anpm.ro. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Brasov,
str. Politehnicii, nr.3, Mun. Brasov (Fax: 0268.419013, e-mail: office@apmbv.anpm.ro, in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului).

ANUNT PUBLIC. COFCO INTERNATIONAL ROMANIA S.R.L.

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 01 Jul 2021
ANUNT PUBLIC. COFCO INTERNATIONAL ROMANIA S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Sectorul 2, Sos. Pipera, nr. 46D- 46E- 48, Oregon Park, cladirea B, et. 5, telefon/ fax. +40 31 224 0040/ +40 31 824 2222, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu privind activitatea Depozitari: cod CAEN 5210, Manipulari: cod CAEN 5224, Prelucrarea semintelor: cod CAEN 0164 ce de desfasoara in Municipiul Calafat, Zona Balastiera, CF/ nr. cad. 33673, jud Dolj. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului pot fi consultate la sediul APM Dolj, str Petru Rares nr 1, zilnic intre orele 9.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj pana la data 17.07.2021.

ANUNT PUBLIC. SC OMV PETROM SA, titular al proiectului:

Valabil in:
Anunt de Mediu Timis
     Publicat in: 30 Jun 2021
SC OMV PETROM SA, titular al proiectului: Lucrari de abandonare aferente sondei.660-Calacea, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre: APM.Timis de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, evaluarii adecvate si evaluarii impactului asupra corpurilor de apa in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: Lucrari de abandonare aferente sondei.660-Calacea, propus a fi amplasat in:com.Ortisoara, sat Calacea, extravilan, CF.106014, jud.Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului-APM.Timis din:Municipiul Timisoara, B-dul.Liviu Rebreanu nr.18-18A, in zilele de luni-joi, intre orele:8.00-16.30, vineri intre orele:8.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet:http://apmtm.anpm.ro- Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10.zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt public de mediu ziarul Anunt de Mediu

Valabil in:
Anunt de Mediu Bucuresti
     Publicat in: 30 Jun 2021
NORDEX ENERGY ROMANIA S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Sector 2, Str. Maria Rosetti, Nr. 6, Cam. 9, Et.4, solicita de la Agentia de Protectie a Mediului, obtinerea autorizatiei de mediu pentru activitatile: 2562 Operatiuni de mecanica generala, 3312 Repararea masinilor, 3314 Repararea echipamentelor electrice, 3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale desfasurate la punctul de lucru amplasat in Str. Stadionului, Nr.2, Sat Chirnogeni, Comuna Chirnogeni, Jud. Constanta si la terti.Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventuale contestatii sau sugestii, la sediul A.P.M. Constanta, strada Unirii nr. 23, telefon 546696.

Anunturi Online

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


Ziarul Romania Libera
Ghid de publicat anunturi in ziarul Romania Libera

Cum public anunturi de mica publicitate in ziarul Romania Libera?

Pasul 1 - Calculare pret anunturi Romania Libera

Pentru a publica anunturi in ziarul Romania Libera va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra pentru ziarul Romania Libera. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul anuntului pentru ziarul Romania Libera de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA anunturi Romania Libera

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Romania Libera este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Romania Libera pe site

Dupa completarea datelor personale anunturile pentru ziarul Romania Libera vor fi stocate in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Romania Libera si aparitia in ziarul Romania Libera

Dupa plata anuntului pentru ziarul Romania Libera acesta va aparea in ziarul Romania Libera la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Cum aleg zilele in care sa apara anunturile pentru ziarul Romania Libera?

Pentru a publica un anunt/anunturi in ziarul Romania Libera aveti doua optiuni:

  1. Aparitii Consecutive - furnizati un numar de aparitii dorit si dupa plata anuntului/anunturilor pentru ziarul Romania Libera acesta va aparea in ziarul Romania Libera incepand cu prima editie libera pentru cate aparitii ati ales.
  2. Aparitii Selective - selectati precis zilele de aparitie ale anuntului pentru ziarul Romania Libera incluzand ziua si luna. Pentru acest tip de aparitii plata trebuie facuta cu 2 zile inaintea primei zile de aparitie pentru a se putea confirma plata si trimite anuntul/anunturile la publicare in ziarul Romania Libera in timp util.

    Daca plata nu este facuta in timp util publicarea zilelor sarite se va face consecutiv dupa datele alese sau la specificatiile clientului in alte editii libere ale ziarului Romania Libera.

Cum confirm plata anunturi ziarul Romania Libera?

Pentru a confirma plata anunturi ziarul Romania Libera va rugam sa trimiteti o poza (copie) a confirmarii de plata la email: office@mediapress.ro sau WhatsApp: 0770.595.458, in cadrul careia sa mentionati si numarul anuntului pentru care s-a efectuat plata.

Cand imi apar anunturile in ziarul Romania Libera?

Pentru aparitiile consecutive daca plata a fost confirmata astazi pana in ora 14 anunturile in ziarul Romania Libera vor aparea in editia de maine sau prima editie libera a ziarului Romania Libera. Daca se confirma plata astazi dupa ora 14 atunci anunturile in ziarul Romania Libera va aparea in editia de peste 2 zile a ziarului Romania Libera.

Anunturile pentru ziarul Romania Libera vor aparea in zilele alese de client pentru aparitiile selective daca plata este confirmata in timp util pentru prima aparitie.

Cum platesc anunturile in ziarul Romania Libera?

Plata anunturilor pentru ziarul Romania Libera se poate face prin posta (mandat online si mandat postal), prin transfer bancar si prin trezorerie pentru societatile de stat. Toate detaliile privitoare la plata anunturilor pentru ziarul Romania Libera le puteti gasi aici.

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 Lei pot plati in numerar direct prin intermediul unui curier ce se va deplasa gratuit in maxim 2 ore la adresa dumneavoastra.

Pot primi ziarul Romania Libera cu anunturile mele?

Pentru a primi editia ziarului Romania Libera in care vor aparea anunturile dumneavoastra va rugam sa bifati optiunea "Vreau sa primesc ziarul (le) in care public anuntul" din formularul de calcul al pretului anuntului pentru ziarul Romania Libera.

Clientii care nu au ales optiunea si au nevoie de ziarul Romania Libera sunt invitati sa sune la sediul nostru la numarul de telefon 0723.613.896.

Cum pot afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Romania Libera"?

Pentru a afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Romania Libera" va rugam sa ne sunati la numarul de telefon 0723.613.896 iar un reprezentant al societatii noastre va va ajuta.

Exemple anunturi la rubricile Adunari generale(AGOA, AGEA) in ziarul "Romania Libera"?

Consiliul de administratie al .....................................................persoana juridica romana, sediul ................................................. J.../......./2010, CUI ............., in temeiul Legii ...../...... succesiv modificata si republicata si Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara pentru data de ..........., ora ........, la ........................................... , pentru prima convocare, iar la data de ..................., ora ............ la aceeasi adresa pentru a doua convocare, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor legale, cu urmatoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea modificarii si completarii statutului societatii, astfel: Art...... alin....... se modifica astfel:

Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe toate persoanele care au calitatea de actionar si sunt inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut de ................................, la sfarsitul zilei de ..................... stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii, pastrat la ............................... la data de referinta in locul in care se desfasoara adunarile generale ale actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid sau, in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate, cu procura speciala emisa de societate data persoanei fizice care le reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Procurile speciale vor fi depuse/expediate intr-un exemplar original la sediul societatii din ....................................................................., inainte de ................................ (data postei de expediere), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala. Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala pus la dispozitie ............................................... sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii. Formularele de procura speciala se pot ridica intre orele ................... in zilele lucratoare, de la sediul societatii mai sus mentionat incepand cu data de ...................... Alte documente si informatii vizand probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate sau procurate contra cost la sediul societatii de catre persoanele ce isi demonstreaza calitatea de actionar si identitatea, incepand cu data de ..............., intre orele .................... in zilele lucratoare. Data de inregistrare este propusa a fi ...................... Informatii suplimentare la ................................

Cum public anunturi in ziarul Romania Libera pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile?

Definitie anunturi in ziarul Romania Libera pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile: Prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, respectiv Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeste in oameni!" intelegem Fondurile europene, acele instrumente financiare create de Uniunea Europena, pentru Romania si statele membre UE cu scopul de a dezvolta anumite domenii si a sprijini tarile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atat economica, dar si sociala sau culturala.

Sunt doua modalitati de publicare a anunturilor in ziarul Romania Libera pentru fonduri structurale:

1. MARE PUBLICITATE - CU SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Romania Libera la MARE PUBLICITATE va rugam sa trimiteti un mail la office@mediapress.ro cu textul anuntului insotit de siglele ce trebuiesc inserate in macheta (modul) dvs. Grafica impusa de fondurile europene va fi realizata de societatea noastra GRATUIT. Deoarece este o procedura stricta va invitam sa ne contactati la nr. de telefon 0721.213.403 pentru lamuriri suplimentare.

2. MICA PUBLICITATE - FARA SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Romania Libera la mica publicitate va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra in ziarul Romania Libera. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA pentru anunturi Romania Libera

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Romania Libera este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Romania Libera pe site

Dupa completarea datelor personale anuntul dumneavoastra pentru ziarul Romania Libera va fi stocat in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Romania Libera si aparitia in ziarul Romania Libera

Dupa plata anuntului pentru ziarul Romania Libera acesta va aparea in ziarul Romania Libera la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Exemple anunturi Romania Libera la rubrica DIVERSE

Anunturi Romania Libera Diverse (pentru anunturi de mediu sau sentinte judecatoresti)

SC............................ SRL, cu sediul in Str. ..........., nr. ......., sector ......., Loc............, inregistrata la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu CUI nr. ......., informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: "........................." desfasurata in Str. .............., nr. ...., sector ......localitatea. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului ................., din ........., Str............., intre orele ..... - ........, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. .........., in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Romania Libera DIVERSE (sentinte judecatoresti)

JUDECATORIA .................... din Loc .................- Sectia .............., Sentinta ................nr........., Sedinta Publica (din data .............din dosar nr.............. Instanta constituita din: Presedinte: .................si Grefier: .............. Respinge/Admite actiunea formulata de reclamantul ................., cu domiciliul in Loc............., str. ....................., nr.........., sector ............, in contradictoriu cu paratul ...........................cu domiciliul in loc................, str. ....................., nr......, bl.........., sc........., et........., ap.........., sector ........... citat si prin publicitate, ca intemeiata / neintemeiata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi .............

Exemple anunturi Romania Libera CITATII

Anunturi Romania Libera Citatii

NUMITUL .................cu ultimul domiciliu cunoscut in ................, Str. ..............., nr. ......., bl. ........, sc. ...., et. ....., ap. ......., sect. ....... este citat (chemat) in data de .......... Ora......... la Judecatoria ...........cu sediul in ............., Str. .........., nr. .........., sect. ........, Completul ....... camera .......... in calitate de parat in dosarul nr. ................, pentru cauza.......... reclamanta fiind ..................

Exemple anunturi Romania Libera OFERTE SERVICIU (Locuri de munca)

Anunturi Romania Libera Oferte Serviciu (Locuri de munca)

SC Profesional Global Press SRL angajeaza DIRECTOR DEZVOLTARE. Cerinte obligatorii: 1. Absolvent/a a Facultatii de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" , sau A.S.E. (Marketing) ori S.N.S.P.A (Facultatea de Comunicare si Relatii Publice) 2. Cunoasterea lb.engleze excelent scris/vorbit; 3. Persoana foarte corecta, sociabila, comunicativa si in acelasi timp exigenta, rezistenta la stress, disponibilitate program prelungit, disponibilitate deplasari in diferite orase din Romania, capabila de a lua masuri decisive dar obiective, carnet conducere categoria B minim 1 an. Avantajele candidatului: 1. Cunoasterea altor limbi straine de circulatie internationala cum ar fi franceza, germana, araba; Absolvent al masteratului sau doctoratului in cadrul facultatilor sus mentionate; Aspect fizic placut. Se ofera: masina serviciu, telefon mobil, notebook, pentru deplasari in alte orase se asigura cazarea si masa la categoria 3 stele, + o diurna zilnica de 30 Euro, salariu 1.200 Euro/ lunar. Aplicati CV-urile dvs obligatoriu atat in lb. romana cat si in lb. engleza insotite de o copie a diplomei de licenta pe adresa de e-mail: irina.scarlat@mediapress.ro. pana cel tarziu 12 decembrie 2021. Toti candidatii care indeplinesc conditiile mentionate vor primi un raspuns.

Exemple anunturi Romania Libera PIERDERI

Anunturi Romania Libera Pierderi (acte firme, persoane juridice)

SC ....................... SRL cu sediul in ................, Str. ................nr. .........., sector ....... cod identificare fiscala ..............numar registrul comertului ................declara pierdut certificat constatator emis in baza declaratiei tip pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii.

Anunturi Romania Libera Pierderi (acte persoane particulare)

PIERDUT legitimatie student , carte identitate, pasaport pe numele ..............., eliberat de ............................ IL declar nul.

Exemple anunturi Romania Libera LICITATII

Licitatii sau Achizitii publice (Institutii de stat)

Primaria Municipiului ............., cu sediul in ............., strada ................, nr. ........., cod fiscal nr. ............., tel. ..............., fax. ............., persoana de contact d-nul ................tel. ................, in calitate de ............, organizeaza: I. Licitatie publica deschisa in vederea vanzarii unor imobile. Obiectul vanzarii il reprezinta: 1. .................................la un pret de pornire al licitatiei de .......Euro , la care se adauga TVA. Pretul de achizitionare al caietului de sarcini este de ..... Taxa de participare la licitatie este de ................. Documentatiile de atribuire si caietele de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei se pot gasi la sediul Primariei ..............., Serviciul ............., camera .......... Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fata de Primaria .................; sunt in litigii cu.............; Locul si data limita pentru primirea ofertelor: Sediul Primariei .............., registratura primariei, pana la data de .............., ora ........... Locul si data desfasurarii licitatiei publice deschise: Sediul Primariei ............, sala de sedinte, in data de ...............ora .......... Fiecare oferta trebuie depusa intr-un exemplar. Contestatiile aparute vor fi solutionate de catre ..................., cu sediul in ............., strada ........., nr. ..........., tel. .........., fax ............ Data transmiterii anuntului de licitatie este ............... La licitatie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, in forma si continutul specificate in caietul de sarcini si documentatia de atribuire. Ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioada de .......de zile de la data depunerii ofertelor. Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele ..............la camera ............din sediul Primariei..................

La ce categorii pot publica anunturi in ziarul Romania Libera?

Anunturi in ziarul Romania Libera se pot publica la urmatoarele categorii:
Ziarul Romania Libera - calcul pret

Calculul pretului pe LOC!

Completezi textul anuntului, numarul de aparitii dorite si optiunile (chenar, bold etc.) si apoi poti face calculul pretului anuntului PE LOC! Calculul poate fi refacut pana se incadreaza in asteptarile tale.
Ziarul Romania Libera - Factura proforma

Factura proforma si fiscala

Dupa calcularea anuntului si completarea datelor personale sau ale firmei vi se va genera automat o factura proforma pe baza careia veti plati. Dupa achitarea anuntului veti primi prin curier factura fiscala.
Ziarul Romania Libera - Date de aparitie

Date de aparitie

Poti selecta aparitia anuntului in date consecutive incepand cu prima editie libera sau poti alege datele specifice in care anuntul sa fie publicat.
Ziarul Romania Libera - Modalitati de plata

Cum platesc?

Platesti prin posta, ordin de plata, in trezorerie (doar pentru societatile de stat). Pentru mai multe detalii apasati aici.
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.